Медээлер

ХУУДА КАМГАЛАЛ ЧҮҮЛДЕРИ

Республиканың Баш­тыңының даалгазы езугаар бо хүннерде Кадык камгалал яамызының кол чугула шиитпирлээр айтырыгларында  эмнелге ажылдакчыларын камгалаары, өскээр чугаалаарга, хууда камгалал…
Медээлер

Айтырыг – харыы

– Эмчи албан черлеринде дезинфекцияны канчаар кылып турарыл? ТР-ниң Кадык камгалал са­йы­ды А. Сат: – Амгы үеде делегейде пандемияны чарлаандан…
МедээлерСоциал адыр

Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль төлевирни алыр

Тыва Республиканың Баш­тыңының социал айтырыг­лар талазы-биле оралакчызы Саида Сенгии аппарат хуралын­да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга чурттуң Президентизиниң ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню