Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Национал төлевилелдерниң боттаныышкыны

Чөөн-Хемчик  кожуунда Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазында төле­вилел эргелелиниң кол специализи Аржаана Тамдының «Мурнады хөгжүдер төлевилелдер» боттанылгазының дугайында  айтырыгларынга тайылбыры мындыг: —…
Медээлер

АРАТ КИЖИНИ КОЛЛЕГИЯ ЧАЛАЗА…

Редакторга сөсИнтернет четкизинде ТР-ниң Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолдуң салып турар чүүлдеринден Тываның бурунгаар хөгжүлдезинге кончуг чугула бодалдарны илереткени солун. Чоокта…
Медээлер

2020 чылда суд приставтарының албанынче хамаатыларының кыйгырыгларының түңнелдери 2020 чылдың эгезинден тура Эргелелдиң аппарадынче болгаш ооң девискээр аайынче килдистеринче хамаатылардан…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню