Медээлер

БАРЫЫН-ХЕМЧИКТЕ БОКТАРНЫ АШТААН

Барыын-Хемчик кожууннуң девискээринде улустуң чурум чок чыып төп каан кезек боктарын эрткен неделяда аштап арыглаанын Тываның бойдус курлавырларының болгаш экология яамызы дыңнадып турар.

Медээлер

ЧАШТАР ДЕЛЕГЕЙИ-БИЛЕ ТУДУШ

Буянныг ажыл-ижи чаштар делегейи-биле тудуш, энерелдиг ада-иелер дег кичээнгейлиг, сагыш човангыр кижизидикчи башкылары, яслилерниң, уруглар садтарының бүгү ажылдакчылары бөгүн профессионал байырлалын демдеглеп турар.

Медээлер

БОДУҢДАН ЭГЕЛЕ

2021 чылдың декабрь 1-ге чедир чурттакчы чон эт-хөреңги дээш үндүрүглерин төлээри албан. Ынчангаш чыл санында эртип турар “Бодуңдан эгеле” деп акцияның киржикчилери өске үндүрүг төлекчилеринге үлегер-чижекти көргүзери-биле албан төлээр чыылдаларны хуусаа четпээнде бодунуң күзели-биле төлеп эгелээн. Ук хемчегни РФ-тиң федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелели организастап турар.

Медээлер

ФЕСТИВАЛЬДЫ «ТЫВАХАРЫЛЗААИНФОРМ» ДОРТ ДАМЧЫТКАН

Малчыннар байырлалы Наадымга уткуштур «Тыва хой эъдиниң фестивалын» онлайн хевирге эрттирген. «Тывахарылзааинформ» онлайн мөөрейни эң-не дүрген болгаш күштүг интернет харылзаазы-биле хандырып, дорт дамчыдылганы организастаан.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню