Рубрикалар

ПЦР анализ хынаар чаа лаборатория ажылдап эгелээн

Ак-Довурак хоорайда Барыын-Хемчиктиң муниципалдар аразында эмнелге төвүнде чаа клиниктиг лаборатория ажылын эгелээн. Немелде шинчилел пунктузун ажытканы республиканың эмнелге организацияларында хүнде-ле 4800 анализ хынап турар клиниктиг лабораторияларның ажылын чиигедир.

Ээлчежип үш бригада бүдүн хүнде ажылдаар. Лабораторияны ажыдар дээш шыңгыы белеткенген. Аңгы өрээлди тускайлап, дериг-херексел-биле четчелеп, ажылдакчыларны өөреткен. Лаборантылар ажылдаар мурнунда Кызылда база Чадаанада ындыг шинчилел пунктуларга арга-дуржулганы алган. Чаа ажыткан объектиде автоматчыткан машиналар чок болганындан, шупту ажылдарны хол-биле кылып турар. Ол анализтерниң түңнелинге салдар чедирбес. Лаборантылар бригадазы февраль 3-те бирги 188 ПЦР-тестилерни хынаан. Барыын-Хемчиктиң медицина төвүнде лабораториядан аңгыда, Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде, кеш-шээр аарыглар диспансеринде, Чөөн-Хемчиктиң муниципалдар аразының эмнелге төвүнде ПЦР анализтерни шинчилеп турар. Республиканың кеш-шээр аарыглар диспансериниң база СПИД төвүнүң, ол ышкаш хуу лабораторияларга төлевирлиг анализтерни дужаап болур. Кызылдың Восток микрорайонунда хоорай поликлиниказында (Дружба кудумчузу, 36 «а») база Южныйда Консультативтиг-диагностика төвүнде (Бай-Хаакская кудумчузу, 14 «б») анализ алыр база ПЦР анализтиң хыналда кезээн боттары дужаар кижилерге аңгы кабинет февраль 4-тен ажылдап эгелээн.

ТР-ниң  Чазааның парлалга албаны

Предыдущая запись
Тывага “Авангард” аттыг аныяктарның шериг-патриотчу кижизидилге төвү ажыттынар
Следующая запись
Өг-бүлелерде ковид хөй тарап турар
Меню