Рубрикалар

ПЕНСИЯЛАР БОЛГАШ ПОСОБИЕЛЕРНИ КАЖАН БЭЭРИЛ?

Россияның Пенсия фондузунуң Тывада эргелели почта болгаш банкылар таварыштыр пенсия төлевирлерин чорудар графикти тургускан. Тываның почталарынга пенсияларны Кызыл хоорайга январь 3-тен эгелеп берип эгелээр, а Ак-Довурак хоорайга болгаш бүгү кожууннарга 4-түң хүнүнден эгелээр.

Кел чыдар байырлалдар болгаш дыштаныр хүннер-биле холбаштыр, банкыдан 10, 11-ниң хүннеринде алыр пенсия алыкчылары январь айның пенсиязын декабрь 29-та алыр.

Оон аңгыда, декабрь 29-та эмчи учедунга эрте хуусаада туруп алган сааттыг херээжен кижилерниң болгаш 8-тен 16 харга чедир уругларлыг өг-бүлелерниң пособиезин база шилчидер.

Тываның ыраккы кожууннарының 21-ниң хүнүнде болур пенсиялар болгаш социал төлевирлерни тургустунган график ёзугаар 2022 чылдың январь 21-ниң хүнүнде алыр.

Почтадан алыр пенсия алыкчылары январь айның акшазын график ёзугаар — 2022 чылдың январь 3, 4 хүннеринде, почта салбырларының ажыл чурумунуң аайы-биле алыр.

Чыжыргана СААЯ белеткээн.

#Пенсияфондузу #Тываныңпочталары #Пенсия #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
QR-ПАСПОРТТАР КЫЗЫГААРЛААШКЫННАРНЫ ЧЫМЧАТКАН
Следующая запись
КУЛЬТУРЛУГ ХЕМЧЕГЛЕР-БИЛЕ БАЙЛАК ЧЫЛ
Меню