Рубрикалар

ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ДОРТ ЭФИРИНГЕ ИЙИ САЯ АЖЫГ АЙТЫРЫГЛАР КЕЛГЕН

Июнь 30-де Россияның Президентизи дорт эфирге российжилерниң айтырыгларынга харыылап эгелээн. Күрүне Баштыңынга ийи сая ажыг айтырыглар кирген.

“Албан тарыдарын деткивейн турар мен. Бо бодалды салбайн, хевээр арттырар мен. Ында ийи кол чүүл бар: тарылганың ниити национал календары албан болуп турар. Бо хоойлунуң ийи дугаары аарыг көдүрлүп турар таварылгада, чамдык регионнарның кол санитар эмчилериниң саналы-биле регионнарның удуртукчулары чамдык бөлүктүң хамаатыларынга тарылганы албан салыр эргези бар” – деп, Путин чугаалаан.

Он регион баштыңнарының ажыл-чорудулгазы бот-хоргаадалче албан киирерин болдурбазынче угланган дээрзин ол дыңнаткан.

Предыдущая запись
КҮРҮНЕ ЛИЦЕЙИНГЕ «СИРИУС» ТӨВҮН ТУРГУЗАР БЕ?
Следующая запись
Он беш уругну эмнелгеден үндүр бижээн
Меню