Рубрикалар

ПУШКИН КАРТАЗЫ

Россияда сентябрь 1-де стартты алыр “Пушкин картазында” акша-биле санажып болур апаар. 14 хардан 23 хар аразында аныяктар тускай банк картазында акша-биле культурлуг хемчеглерже билеттерни садып ап болур.

Күрүне картаже акшаны шилчидер. 2021 чылда картаже 3 муң рубль кирип келир. Ону 2021 чылдың сентябрь 1-ден декабрь 31-ге чедир чарып болур. А келир чылда ол түңнү 5 муң рубль чедирер план бар, ону база 12 ай дургузунда чарыыр ужурлуг. Күрүне аныяк кижи 23 хар четкижеге, чылдың-на январь 1-де “Пушкин картазынче” чаа акшаларны суп бээр.

Амгы үеде Тывада чеди культура албан чери ол төлевилелде коштунган:

Виктор Көк-оол аттыг Тыва Республиканың Национал хөгжүм-шии театры, Алдан-Маадыр аттыг Тыва Республиканың Национал музейи,
Тываның күрүнениң ойнаарактар театры, В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филормониязы, «Саяннар» Тываның ыры болгаш самның национал ансамбли, Тываның национал оркестри, Тыва Республиканың Үрер хөгжүм оркестри.

Күрүне ачы-дузазының порталында хуу кабинет таварыштыр сентябрь 1-ден Пушкин картазынче чагыгны долдуруп болур. Уругнуң боду азы ада-иениң чагыы-биле картаны электроннуг хевирге кылыр. Ону кандыг-даа гаджеттен ажыглаар.

А электроннуг картаның орнунга пластик карталыг болуксап турарлар, Почта банкызынга азы банк ажылдакчылыг почта хандырылгазының өске-даа точкаларынга барып, октябрьда ону чагыдып ап болур.

«Пушкин картазы» программаны чүгле чурттап турар регионунга эвес, а Россияның кайы-даа булуңунга аян-чорук үезинде ажыглаары көрдүнген.

Предыдущая запись
ТЫВАЖЕ ИНВЕСТОРЛАР КИРЕР
Следующая запись
В. ХОВАЛЫГ: ЧАРАШ ХҮРЕЖИҢ-БИЛЕ БАДЫТКАДЫҢ. ОЛ ДЭЭШ ЧЕТТИРДИВИС!
Меню