Рубрикалар

QR-ПАСПОРТТАР КЫЗЫГААРЛААШКЫННАРНЫ ЧЫМЧАТКАН

Тывада ковидке удур QR-паспорт бар болза, хөй-ниити чемненилге черлерин 23.00 шакка чедир ажылдап болурун чөпшээрээн. Албан черлери дыштанып келгеннерниң QR-кодтарын хынаар ужурлуг. Залда олуттарның чүгле 50 хуузу долу болур ужурлуг дээрзин республиканың экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр сайыдының оралакчызы Эва Даваа-Самбуу тайылбырлаан.

Улуг банкет залдарынче 100-тен хөй кижи кирбес. Ниитизи-биле Тываның девискээринде 65 хөй-ниити чемненилге черлери QR-паспорттарны алган, оларның хөй кезии Кызылда. Хөй-ниити чемненилге чериниң девискээринге массалыг хемчеглер эрттирерин хораан.

Шупту негелделер күүсеттинип турарын Чазактың тургускан комиссиязы шыңгыызы-биле хайгаараар.

Сагындырып каалы, QR-паспорттарны алыр чурумун база республикада коронавируска удур коллективтиг иммунитеди бадыткаттынган албан черлериниң аразынче киргенин мойбизнес17.рф сайтызындан көрүп болур.

Хөй-ниити чемненилге черлериниң төлээлери ону долдургаш чорудары албан. Аңаа шупту ажылдакчыларның ат, фамилия, адазының адын болгаш тарыткан хүнүн айтыр ужурлуг.

QR-паспорттарны алган кафе, рестораннар ону келген улуска көскү кылдыр азып алыр ужурлуг.

Тываның Баштыңының Чарлыын күүсетпээни дээш, Росхереглелхайгаарал албан черин хаарынга чедир торгаар.

Чыжыргана СААЯ белеткээн.

#Коронавирус #Кызыгаарлаашкыннар #Хөй_ниитичемненилгечерлери #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ВАКЦИНАЦИЯ ЯНВАРЬ 3-тен УЛАМЧЫЛААР
Следующая запись
ПЕНСИЯЛАР БОЛГАШ ПОСОБИЕЛЕРНИ КАЖАН БЭЭРИЛ?
Меню