Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАГА 103 ЧИЗЕ УЧАСТОГУН БЕЛЕТКЭЭР

Россия Федерациязының Чазааның даргазының бирги оралакчызы Андрей Белоусовтуң удуртулгазы-биле чурттакчы чоннуң чизезин эрттиреринге регионнарның белеткелиниң дугайында июль 23-те болган ВКС хуралга, Тыва Республиканың белеткели куду дээрзин демдеглээн.

Чурттакчы чоннуң чизезин чорударынга республикада 103 чизе участогун организастаар, амгы үеде ооң 86-зы, азы 50,8 хуузун белеткеп турар. 15 кожуунда: Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Сүт-Хөл, Тере-Хөл, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Эрзинде база Ак-Довурак хоорайда чизе участоктарының өрээлдерин тускайлаан.

Дөрт муниципалдыг тургузугларда: Бии-Хем, Таңды, Бай-Тайга кожуунннарда база Кызыл хоорайда чизе участоктары амдыгаа дээр тургустунмаан.

Август 15-ке чедир чизе участогу тургузар өрээлдер хөлезилээр керээниң 50 хуузун чарып алыр ужурлуг болза, бо хүнде ол чүгле 16,9 % кылдынган.

11 кожуун: Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Өвүр, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл база Кызыл хоорай аренда керээлерин чарган.

Ак-Довурак хоорай, Кызыл, Мөңгүн-Тайга, Тере-Хөл, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем база Эрзин кожууннар керээлерни чарган дугайында дыңнадыг бербээн.

Транспорт аймаан база харылзаа аргазын бээриниң талазы-биле бөгүнге чедир чаңгыс-даа керээ чардынмаан.

Кыска хуусааның дургузунда ол бүгү ажылдарны дарый күүседир даалганы кожуун чагырга даргаларынга берген.
Тус чер бот-башкарылга органнарының медээлеринге даянгаш, белеткел кайы хирезин үнелээр болганда, бүгү Россияның чурттакчы чонунуң чизезин эрттиреринге бедик белеткелди август 15-ке чедир хандырар сорулганы кожуун чагыргаларының мурнунга тургускан.

#Чурттакчычоннуңчизези #Чизеучастоктары #Кожууннар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭКСПЕРТ ЭМЧИЛЕР ТЫВАНЫҢ КАДЫК КАМГАЛАЛЫН ҮНЕЛЭЭН
Следующая запись
ӨРТЕКТИГ БЕЛЕКТЕР ОЙНААШКЫНЫ
Меню