Рубрикалар

Республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп, чаа терапия корпузун калбартырын негээн

Коронавирус халдавырлыг кижилерни илередир дээш, Кызылдың аэропортунда база Тываже кирер оруктарда санитар-карантин постуларын ажылдаткан.

Республиканың Баштыңы ол пос­тулар­ның ажылын таарыштырары-биле чогуур дериг-херекселдерни салыр даалганы берген.

 «Республикаже кирер үш чер бар. Аэропорт база Шивилигде болгаш Акта май­гын-госпитальды тургус­кан, респуб­ликаже кээп турар кижилерни аңаа хынаар. Эъди изип турар кижилерге тест эрттирер. Ол халас болур. Тест материалдары бар» – деп, Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

Аарыг кижилерни илередир хемчеглерден аңгыда, чаа терапия корпузунга халдавыр тывылган кижилерни чыттырар кылдыр, 150 хире орунну дериир, ооң чартык кезии өкпениң кылымал тыныышкынын хандырар аппараттарлыг болур. Оларны коронавируска удур профилактика чорудар федералдыг штабтың фондузундан алыр. Республиканың мооң мурнунда садып алганы 60 ИВЛ аппараттарын коронавирус кампаниязынче чардыктырбайн, аар аарыг кижилерни эмнээринге ажыглаар деп, республика Баштыңы чугаалаан.

Шолбан Кара-оол коронави­рус­ка удур эрге-чагырганың ап турар хемчеглерин билииш­кин-биле хүлээп алырын рес­публиканың чурттакчыларындан база аалчылардан дилээн.­ Бажы аарып, шагзырап, аарыгның өске-даа демдектери бар болза, эмчиже барып, харыысалгалыг болурун чаңгыс чер-чурттугларынга чагаан. Вирус бар девискээрлерден Тывага келген кижилерге ол бир дугаарында хамааржыр: «Өскелерге халдавырны халдатпас херек. Оларның дугайында бодаңар» деп чагаан.

Ажылдыг пенсионерлер ажылче үнмейн барып болур – ол хүннерни түр када ажыл кылып шыдавас хүннер кылдыр төлээр. Назыдап кыраан кижилерден аай-дедир чоруурун, чоок кижилери база эш-өөрү-биле ужуражырын шег­лээрин Шолбан Кара-оол аңгы дилээн. Халдавырдан чайлап болур чаңгыс арга – харылзааларны эвээжедир деп эмчилер сүмелээн. Ол бичии уругларга база хамааржыр. 

2020 чылдың март 27-ниң­ медээзи-биле алырга, Ты­вада коронавирустан аараан­ чаңгыс-даа таварылга бү­рүт­кет­тинмээн.

Россияга covid-19 аарыының эң берге үези ам келир деп, Шолбан Кара-оол даап чугаалаан.

Кижи бүрүзү чүгле боду дээш эвес, а долгандыр кижилерниң кадыкшылы дээш харыысалгалыг» – деп, Шолбан Кара-оол айыткан.

Республикада «изиг шугум­нуң» дараазында телефоннары ажылдап турар: Чазакта – 89235901323, Кадык камгалал яамызында – 89333141449, Роспотребнадзорнуң Тывада эргелелинде – 89232641865.

Тываның Чазааның парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
Электроннуг хол үжүүн шын ажыглаары
Следующая запись
Кызыл хоорайның чурттакчы чонунуң кичээнгейинге!
Меню