Рубрикалар

«Риск» солуннуң медээлер дамчыдар курлавырларын кызыгаарлаан

Шынга дүүшпес медээлерни хөйге таратканы дээш кеземчени шыңгыырадыр талазы-биле хемчеглерни бистиң регионувуста боттандырып эгелээнин бо чижекке көрүп болур.

2006 чылдың июль 27-де үнген «Информацияның камгалалы болгаш информастыг технологиялар дугайында» Федералдыг хоойлуга үндезилээш, РФ-тиң Чиңгине прокуратуразының негелдези-биле Роскомнадзор «Риск» солуннуң медээлер дамчыдар курлавырларын кызыгаарлаан. Ук албан чериниң дыңнатканы езугаар, ук кызыгаарлаашкынны чонга меге медээни таратканы дээш салган. Ынчангаш бадыткал чок хоозун-меге медээлер тарадыр чоруктуң соксадыр талазы-биле шыңгыы хемчеглер боттанып эгелээн.

Фоточурукту интеренет четкизинде ажык курлавырлардан алган.

Предыдущая запись
ШАК ЫШКАШ АЖЫЛДААР УЖУРЛУГ
Следующая запись
ТЫВАГА ЭМНЕР ӨРТЭЭН ӨСТҮРБЕС УЖУРЛУГ
Меню