Рубрикалар

Росгвардия: «Тиилээр сорулгалыг бис»

Национал гвардияның шерииниң командазы АрМИ-2021-ниң “Шериг ралли” этавынга киржири-биле Кызылда чедип келгенин Росгвардияның Тыва Республикада эргелелиниң парлалга албаны дыңнаткан.

Росгвардияның экипажтары 4х4 биле 6х6 дугуй формулалыг “Камаз” болгаш “Урал” чүък машиналарының чарыжынга киржир. Оон аңгыда “Тигр” деп куяк машинаның көргүзүглүг чорудуун кылыр.

“Раллиге белеткел бир ай бурунгаар эгелээн. Шилиттинген команда маргылдааларже шыңгыы харыысалгалыг. Оларның хөй кезии Тывага эрттип турган маргылдааларга киржип каапкан, дуржулгалыг. Техникавыс база идегелдиг дээрзин хынап алган бис. Командавыс чүгле тиилээр сорулга салып алган бис” — деп, национал гвардияның делегациязының төлээзи Александр Василец чугаалаан.

Сагындырып каалы, 2019 чылда Росгвардияның командазы үшкү черни ап турган.

Маргылдаада чеди команда киржип турар: Төп округ, Мурнуу, Чөөн, Барыын шериг округтары, Агаар-десант шерии, Соңгу шериг-далай флоду болгаш РФ-тиң Национал гвардиязының шерииниң командазы.
Ооң-биле чергелештир шериг техниканың маргылдаа үезинде эрттер маршрудун штурманнары ГЛОНАСС-ты ажыглавышаан картада айытканы ёзугаар белеткенип турар.

Маргылдаалар май 22-30 хүннеринде эрттер. Ооң түннелдери-биле тиилекчи болган экипажтар шак-ла ындыг делегей чергелиг маргылдаага Россияны төлээлеп киржир эргени алыр.

#Шеригралли_2021 #АрМи_2021 #Росгвардия #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Шын

Предыдущая запись
Деңгел-шынарын хынаан
Следующая запись
ТЫВАГА ОНЗА БАЙДАЛДЫ ЧАРЛААН
Меню