Рубрикалар

Россия чонун ара кагбаан

Май 18-те Тываның  А.Пушкин аттыг Национал биб­лиотеказынга “Своих не бросаем” деп номну дамчыдып берген хемчег болган. Аңаа  Россияның даштыкы херектер яамызының Красноярск крайда төлээзиниң хүлээлгезин күүседип турар Артём Захаров киришкен.

Тываның төп ном саңының 90 харлаан юбилейлиг чылында мындыг онза ном алыры өөрүнчүг болганын демдег­лээш, библиотеканың директору Ирина Эртине ховар номну байырлыг байдалга хүлээп ап тура, четтиргенин илереткен. Делегейниң чурттап эрткен нарын үезин бижээн ном, Тываның төп библиотеказының ховар номнарының санынче кирер дээрзин ол чыылганнарга дыңнаткан.

Эрткен 2020 чылда,  коронавирус халдавырлыг аарыг калбаа-биле нептереп турган үеде, делегейниң чону ону кандыг байдалдарга чурттап эрткени, төөгүге база бир көскү ис болуп арткан. Халдавырлыг хамчык аарыын нептеретпези-биле, делегейниң чурттары хагдынып, үнген-кирген чонунуң аай-дедир агаар болгаш чер кыры-биле аргыжылгазын кызы­гаарлапканда, Россияның чурттакчылары даштыкы күрү­нелерден чанып кээп шыдавайн, хөй бергедээш­киннерге таваржып турган. Оларның аразында турисчи путёвка-биле чоруп турган улустан аңгыда, амы-хууда ажыл-амыдыралының аайы-биле чурттан дашкаар үнгеш, чанып кээп шыдавайн турган Россияның чурттакчыларының дугайында “Своих не бросаем” деп номда допчузу-биле бижээн. Ниитизи-биле 138 даштыкы күрүнелерден Россияның 313 муң ажыг чурттакчыларын төрээн чурттунче эгиткен. Ол дугайында өңнүг чуруктарны база хөйү-биле номда киирген. Оларның аразында Тываның 38 чурттакчылары база кирип турар. Бо номдан Россияның даштыкы херектер аямызының, ТАСС күрүнениң информастыг агентилелиниң ажылдакчыларының, даштыкы чурттарда Россияның төлээ черлериниң кайы хире улуг ажылды чорутканын билип ап болур.

“Своих не бросаем” деп номну Москвага 2000  кезектиг парлап үндүрген. Тывада чүгле ийи ном бар. Бирээзин Кызыл кожууннуң төп ном саңынга база дамчыдып бергенин Артём Захаров журналистерге дыңнаткан.

Россия бодунуң чонун нарын-берге байдалга кажан-даа ара кагбаан, кагбас-даа дээрзин бо ном бадыткап турар.

Карина Монгуш.

Чурукта: Тываның А.Пуш­кин аттыг Национал биб­лио­теказының директору И.А. Эртине, Россияның даштыкы херектер яамызының Красноярск крайда төлээзиниң хүлээлгезин күүседип турар А.А. Захаров, ТР-ниң даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш туризм талазы-биле сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Р.М. Самбу-Хоо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

 

Предыдущая запись
«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри»
Следующая запись
Доозукчуларның байырлыг хемчеглери арыг агаарга
Меню