Рубрикалар

РОССИЯНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЗЫН МУРНАДЫ КӨӨР

Россияның хамаатызынга кым-даа бодунуң шиитпирин албадап «сыгаар» эргези чок, чижээ, мигрантылар хүлээп алыры. АКШ-та ышкаш, боттарывыстың девис­кээривиске Россияның Конституциязы бүгү-делегей эрге-хүлээлгелеринден бедик турар ужурлуг.

Предыдущая запись
АЖЫЛ ТӨЛЕВИРИН АМЫДЫРАП-ЧУРТТААРЫНЫҢ КУДУКУ ХЕМЧЭЭЛИНГЕ ДЕҢНЕШТИРЕР
Следующая запись
Чазактың мобилдиг хүлээп алыышкыны Бай-Тайгада
Меню