Рубрикалар

 САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ЧИИГЕЛДЕЛИГ ЧЭЭЛИ

Россия банкызыныӊ чиигелделиг чээлизиниӊ программазы-биле Сбербанк билдириищкиннерни март 9-та хүлээп эгелээн.

Чиигелделиг чээлини биче бизнес чылда 15 хуу, а ортумак бизнес 13,5 хуудан көвүдевес ставка-биле ап болур.

Биче болгаш ортумак бизнес деп эрге-байдалы чок, өске сайгарлакчыларга чиигелделиг чээли программазы хамаарышпас.

Программаныӊ хуусаазы 2022 чылдыӊ декабрь 30-де төнер дээрзин Сбербанкыныӊ парлалга албаны дыӊнаткан.

Рада Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Тывада туберкулёзка удур ай чарлаттынган
Следующая запись
ДАШТЫКЫ БАРААННАРНЫ АЛБАС БИС ДЭЭН
Меню