Рубрикалар

Сайгарлыкчыларга семинар

Республиканын прокуратуразы сайгралыкчыларны деткиир талазы-биле айтырыгларга онза кичээнгей салып турар.

Эрткен айда республиканыӊ прокурорунуӊ бирги оралакчызы В. А. Большунов биле Тываныӊ сайгарлыкчыларыныӊ эрге-ажыын камгалаар төлээлекчизи Р.Ч. Ооржак сайгарлыкчыларга хүлээп алыышкынын хүнүн эрттирген.

Садыглажыышкын адырында Чаӊгыс аай информация системазы-биле ажылдаар аӊгы өөредилгени эрттиреи чугула чугула дээрзин аӊаа дыӊнаткан.

Бизнес төлээлериниӊ дилээ-биле апрель 26-да онлайн семинарны эрттирген. Контракт болгаш Чаӊгыс аай информация системазында хоойлужулуганыӊ чугула чаа өскерилгелерин база тайылбырлап берген.
Онлайн өөредилгени ТР-ниӊ садыглаашкын адырында контракт системазын таарыштырар яамы, Сайгарлыкчы чорукту деткир фонд эрттирген.

Бир эвес Чаӊгыс аай информация системазы-биле ажылдап тургаш, бергедежи бээр болза, ук яамыга, Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондуга чедип келгеш, тайылбырладып алырын сүмелеп турар.

Предыдущая запись
Сим-карта ажылдавайн баар болза, чүнү канчаарыл?
Следующая запись
Май 6 – Тыва Республиканың Үндезин хоойлузунуң хүнү
Меню