Рубрикалар

САМАГАЛДАЙ ШКОЛАЗЫНДА ЧАА СПОРТ ЗАЛ

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың кожууннарынга бир дугаар чорааш хүлээткен даалгаларын амгы үеде хынап, кожууннарны ам-даа кезип чоруп турар.

Чаа чылдың бүдүүзүнде Тываның Баштыңы республиканың база бир эргижирээн школаларының бирээзинге чораан. Ол дээрге он-он чылдар дургузунда күш-культура кичээли, күш-культуржу хемчеглер эрттирер зал чок турган Тес-Хем школазының Самагалдай школазы-дыр. Барык 400 хире уруг кыштың соогунда, чайның изиинде күш-культура кичээлдерин эрттирери-биле чанында школаже барып турган. Оон ыңай аңаа чемненир чер, хуралдаар, культурлуг хемчеглер эрттирер чылыг зал-даа турбаан.

“Каракты шиип алгаш олурбас турган. Чайын бо бүгү ажылды кылырынга акша-хөреңгини аңгылап берген турган. Самагалдай шолазында ам бодунуң спорт залы бар. Удавас столоваяның болгаш хуралдаар залдың капиталдыг септелгези доостур” – деп, Владислав Ховалыг социал четкиде бодунуң блогунда демдеглээн.

Оон аңгыда, Республиканың Баштыңы чанында Чыргалаңды суурга база четкен. Респубиканың Күш-культура яамызының демниг ажылының түңнели болур өг хевирлиг зал чоокта чаа ажылдап эгелей берген. “Күш-культура яамызы бодунуң эптиг-демниг ажылын көргүскен. Чаңгыс сезон дургузунда “Эзирлерниң уязы” төлевилел-биле 22 спорт залын туткан. Канчап-даа кээрге ажылдың темпизин кошкадып болбазы күзенчиг” – деп губернатор чугаалаан.

Оон аңгыда Владислав Ховалыг Орук-транспорт комплекизиниң яамызын база демдеглээн. Олар малчын турлаглар чоогунга 20 хире көвүрүглерни кылган.

Шак-ла мындыг тодаргай сорулгаларны салып, боттандырып тургаш, Тываның амыдыралын экижидип ап болур дээрзин Тываның Баштыңы демдеглээн.

Ч. СААЯ белеткээн.

#Тес_хемкожуун #Спортзал #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ ДЕВИСКЭЭР СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫ ШИИТПИРИ
Следующая запись
ХОНДУР-ХҮНЗЕДИР ДЕМНЕЖИП АЖЫЛДААР
Меню