Рубрикалар

Санитарлыг арыглаашкынны дарый чорудар

Бөгүнгү аппарат хуралынга Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак республикада эпидемиологтуг байдалды илеткээн.

– Эрткен неделяда Мөңгүн-Тайга кожуунга бир өг-бүлениң дөрт кежигүнү чемге хораннанганы демдеглеттинген. Абакан хоорайга бүдүрген чемниң этикетказы-даа, аңаа хамаарышкан чогуур документилери-даа чок болган. Амгы үеде чемни саткан хуу сайгарлыкчыга болгаш чемниң бүдүрүкчүзүнге хамаарыштыр истелге чоруп турар. Оон аңгыда Туранның дугаары 1 школазының биргиклассчызы саргыга ызырткаш, энцефалиттен аарааны илерээн. Ниитизи-биле, эрткен неделя дургузунда саргыга ызырткан 180 кижи републиканың эмнелгелеринге кээп турган. Бо талазы-биле өзүлде 2,8 катап көвүдээн.

Албан черлеринге болгаш уруглар турар девискээрлерге санитарлыг болгаш акарицидтиг арыглаашкынны дарый организаастап чорудары чугула, энцефалит аарыг кижиниң кадыкшылынга улуг айыылды тургузуп, харын-даа инвалид байдалче киирип болурун Людмила Салчак чагырга албан черлериниң удуртукчуларынга сагындырган.

#Тываныңчазаа #Аппаратхуралы #Росхереглелхайгаарал #Эпидбайдал #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Tuvanews

Предыдущая запись
Следующая запись
Республиканың чурттакчыларынга ажылчын олуттарны тургузуп, ажылга хаара тудар
Меню