Рубрикалар

Саргы болгаш профилактиктиг хемчеглер

Тыва арга-эзимнерлиг, хову-шөлдерлиг болгаш, саргылар хөй, вирустуг энцефалит аарыы тыптыр черлерге хамаарыжыр.

Частың хүннээректиг чылыг хүннери-биле чергелештир саргылар көстүп эгелээр. Ол – айыылдыг вирустуг энцефалиттиң тарадыкчызы.
Саргы кижини каяа-даа – арга-арыгга, хову-шөлдерге, дачага, хоорай чоогунга агаарлап чорда-даа, ызырып болур.

Энцефалиттиг вирус тарадыкчызы саргы ызырыптарга, ооң хоразы кижиниң төп нерви системазын кемдедип болур. Вирустуң салдары-биле кижи дембээреп, күштүг аарый бээр.

Росхереглелхайгаарал саргыга ызыртыр таварылгадан баш бурунгаар камгаланырыныӊ дугайында тайылбырлаан. А кижиниң иммунитединиң күш-шыдалын быжыглап, саргы энцефалидинге удур тарыдып алырын эмчилер сүмелеп турар.

Республиканыӊ чурттакчылары «Антиклещ» деп полистерни почта салбырларындан чагыдып турар.

«Антиклещ» — бичии чаш уругларныӊ болгаш улуг улустуӊ кадыкшылыныӊ камгаладылга программазы. Саргыга ызырткан соонда, энцефалиттен азы өске-даа аарыглардан аарый бээрге, бедик шынарлыг эки эмнээшкин алырын ол магадылап турар.
Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Салым-чаяанныг аргыттынар башкы
Следующая запись
Донор болурундан кортпаалыңар
Меню