Саяннар аттыг чаа театр немешкен

Дүүн Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол «Саяннар» ансамбли­ниң артистери-биле Шагаа бүдүүзүнде чолукшуп, амыр-мендизин айтырып чораан.

Эрткен чылын 50 чылдаан оюн демдеглеп турган ансамбльге хол куруг барбаан деп болур: ансамбль ам Саяннар аттыг Тываның национал хөгжүм болгаш сам театры апарган. Чаа театр ниити 92 ажылчынныг болур (чогаадыкчы бөлүк 65 кижилиг). Лизинг-биле алыры “Гранберд» автобус кожууннарже үнүп, чонга хөй оюн-көргүзүүн бараалгадырынга улуг деткимче болзун, удавас ажыттынар Аныяктар ордузунче көжерин Ш. Кара-оол сүмелээн.

Чажындан тура, келир үениң хөгжүмчү­лерин, ыраажыларын болгаш самчыларын өстүрүп, белеткээри-биле чаштар студиязын катап тургузарын Саяннар аттыг театр артистери хүлээнип алган. Чаа театрның директору ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Оксана Тюлюш, уран чүүл удуртукчузу ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Аяна Монгуш. 2019 чылдан эгелеп ажылдай берген аныяк удуртукчуларның көрүжү чаа, бурунгаар чүткүлдүг болгаш дидим.

Бистиң корр.

Меню