Рубрикалар

Сбербанк имнеп тайылбырлаар хандырылгалыг

«ESG – экологтуг, социалдыг болгаш корпоративтиг харыысалга» деп политика Сбербанкыныӊ кол угланыышкыннарыныӊ бирээзи.

Кадыыныӊ байдалы-биле кызыгаарлыг кижилерге хандырылгаларны алыры берге эвес болзун дээш, сервистерни сайзырадып, хандырылгаларын делгемчидип турар бис.

Дыӊнаары багай сайгарлыкчыларны бодай аарак, оларныӊ харылзажып чугаалажырынга таарымчалыг байдалы-биле консультация алыр арганы тургусканывыс ол» -деп, Алексей Шашкин, Сбербанкыныӊ «Биче бизнес» дивизионунуӊ директору тайылбырлаан.

Дыӊнаары багай, үнү чок клиентилерге, сайгарлыкчыларга орус дылдыӊ имнээр алфавиди-биле онлайн-консультацияны берип турар.

Ону ажыглаарда, банкыныӊ сайтызында «Малому бизнесу и ИП» кезекче киргеш, «Сервисы для людей с особенными потребностями», «Клиентам с нарушениями слуха и речи» деп тускайлаан көзенектерни базар.
Айтырыг салыр кижи телефонунда азы компьютеринде видео харылзаа чурумун ажылдадып алыр.

Сбербанкыныӊ ажылдакчызы видео харылзаа дузазы-биле айтырыынга харыылап турда, ооӊ чанынга сурдопереводчик специалист имнеп тайылбырлап бээр.
Банкыныӊ хандырылгаларынга канчаар коштунарын база имнеп айтып берип турар.

Үнү чок клиент банкыныӊ офизинге боду баргаш, имнеп тайылбырлап бээрин дилеп болур. Банкыныӊ сурдопереводчигин видео харылзаага кожуп бээр.

Сбербанкыныӊ парлалага албаныныӊ медээзи-биле Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Тылдыӊ маадыр ишчизинге байыр чедирген
Следующая запись
Кызыгааржыга тураскааткан кижизидикчи акция
Меню