Рубрикалар

Сцена кырынга чааскаан…

ТЕАТР УРАН ЧҮҮЛҮ

Сцена кырынга чааскаан…

Март 27-ниң хүнүнде Бүгү-делегейниң театр хүнү болуп эрткен. А ийи хонук бурунгаар, март 25-те, Виктор Көк-оол аттыг Тыва Национал хөгжүм-шии театры 86 харлаан. Аңаа тураскаадып чогаадыкчы иш­тиң кижилери – актерлар аразынга “Чаңгыстың оюну” деп мөөрейни эрттирген. Бүгү делегейниң театр хүнүнде ук мөөрейни түңнеп, тиилекчилерни шаңнап-мактаан. Ол ышкаш тиилекчилерниң оюн-көргүзүүн чонга бараалгаткан.

«Чаңгыстың оюну» мөөрейни алдар-ады бүгү делегейде диңмирээн, кайгамчыктыг уран талантылыг режиссер, Россияның алдарлыг артизи, Тываның улустуң артизи, Моолдуң культуразының алдарлыг ажылдакчызы Алексей Кара-оолович Ооржактың чырык адынга тураскаадып эрттирген. Ол Тываның Национал театрынга хөй чылдар дургузунда кол режиссер болуп ажылдап чо­раан. Ук мөөрейге ниитизи-биле 16 ажыл киришкен.

Мөөрейни түңнеп, тиилек­чилерни илереткеннерге Тыва­ның алдарлыг артизи Орлан Монгуш, Леонид Каң-оол, шүлүкчү, чо­гаалчы, Тываның культуразының алдарлыг ажылдакчызы Александр Шоюн, А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжиниң башкызы Аяна Оюн, Республиканың улусчу чогаадылга төвүнүң директорунуң оралакчызы Виктория Хомушку база өскелер-даа хамааржыр.
“Россияның алдарлыг артизи, Тываның улустуң артизи Алексей Ооржактың чырык адынга тураскааткан “Чаң­гыстың оюну” мөөрейниң болуп эрткени бо. Актер кижиге чаңгыстың оюну дээр­ге чогум чүү чүвел? Ол дээрге актер ки­жи­ниң мергежилиниң шыпшык бажы. Шиини сцена кырынга чааскаан, боду боду-биле ойнаары-дыр. Бистиң актерларывыс чежемейниң чай чок-даа болза, театрның чуртталгазы хайнып турар-даа болза, Тыва Национал театрның деңнелин төлептии-биле көргүскен” – деп, жюри даргазы, Тываның алдарлыг артизи, В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының кол режиссеру Сайдаш Монгуш чугаалаан.

“Дебют” деп номинацияга аныяк актриса Чаяна Монгуш тө­лептиг болган. “Чедиишкин” деп номинацияны Тыва Рес­пуб­ликаның алдарлыг артизи Аржаана Стал-оолга тывыскан. Айзаана Чылбак-оол хүлер шаңналдың эдилекчизи болгаш, Новосибирск хоорайже чо­гаадыкчы аян-чорукче чо­руур эргени чаалап алган. Тыва Республиканың улустуң арти­зи Надежда Наксыл мөңгүн шаң­налдың эдилекчизи болуп, Москваже чогаадыкчы аян-чорук-биле шаңнаан. Раволда Монгуш “Чаңгыстың оюну” мөө­рейниң тиилекчизи болуп, алдын шаңналга төлептиг болуп, Москва хоорайга чогаадыкчы аян-чорукче чоруур аас-кежиктиг болган.

Ниитизи-биле актерлар шуп­­ту көрүкчүлерниң сеткил-хөң­нүн көдүрүп, хары угда аңгы-аңгы маадырларны ойнап, профессионал мергежилин көргүскен. Чижээлээрге, Ай­заана Чылбак-оолдуң Наталья Кончаловскаяның “Бир ыраажының төөгүзүн” ойнап кааны кайгамчык. Эр-даа, кыс-даа маадырларның рольдарын бир янзы ойнап, ол ышкаш чаш уругнуң ыглаанын бир тускай өттүнүп турары тода көстүп турар.

Бодунуң овур-хевирин бүрү­нү-биле чажырыпкаш, ойнап турар ролюнче шымнып кире берген актерларны кижи кайгап ханмас. Надежда Наксыл деп чарлапкан соонда, ооң овур-хевири шуут көзүлбес, сцена кырында ёзулуг-ла Акакий Акакиевич Башмачкин көстүп келген. Актрисаның адын адаваан болза, кымыл ол дээрзин тодарадыры безин берге.

“Чаңгыстың оюну” мөөрей Национал хөгжүм-шии театрының актерларының талантызын, кайы хире мергежилинге бердингенин, чогаадыкчы сайзыралын көргүскен.

Чыжыргана СААЯ.

Предыдущая запись
Суглуг-Ойда анай-хураганны онча-менди ажаап алган
Следующая запись
 Чадаананың автовокзалын чаартып, ажыглалга киирген…
Меню