Рубрикалар

СЕКПЕРЕДИР “СЕРЕБРЯНКА”

Бо айның эгезинде “Серебрянка” профилакторийге ырак-чооктан 40 хире кижи кээп дыштандывыс. Өвүрнүң Дус-Дагдан Кызыл-Уруг Санчат-оол, Эрзинден Валентина Чоо­ду, Эрги-Барлыктан Зинаида Саая, Ак-Туругдан Мария Шойдан-оол, Терлиг-Хаядан Татьяна Севекпут, Балгазындан Кара-кыс Хуваа олар-биле кады эки эмненип, дыштанып алдывыс.

Профилакторийниң эмчи сес­тра­лары­ның ажылы белен эвес. Парафин салыр эмчи Чойган Биче-ооловна Хертек аарыг кижилер-биле эвилең-ээлдек, чугаакыр чаңныг. Парафинни кижиниң мага-бодунга салгаш, шуглап каарга, кавайлап каан дег чыдыпкаш, удуй бээр, тааланчыг.

Массаж кылыр уруувус Аржаана Мерген-Херел кайгамчыктыг эптиг, дыка эки массажтап нугуп бээр.
Улуг эмчи Оксана Ивановна Гос­тюхинага болгаш Чечек Чассыг-оол­овнага, Аляна Каң-ооловнага, Алдынай Борбак-ооловнага, Урана Степан­ов­нага база “Чаңгыс демниг Россия” партиязының депутаттары Өнер Хүлеровичиге, Чойгана Викторовнага четтиргенивисти илереттивис.

Секпередир “Серебрянка”
Сериин болгаш арыг-силиг,
Аарыг-аржык арат чонну,
Амырадып эмнеп турар.

“Серебрянка” ажылдакчылары
Сеткиливис сергеттилер,
Аксы-сөзү чылыг-чымчак,
Аажок онза улус болду.

Аккыр халат сынын каастаан,
Авыралдыг эмчилерге,
сестраларга,
Аарыг-аржыывыс эмнээни дээш,
Аас-кежикти, кадыкшылды күзедивис!

Чылбак МОНГУШ,
РФ-тиң хүндүлүг башкызы, Маадыр-ие.

Предыдущая запись
ШЕРИГ КОМИССАРЫ – МОӉГУШ СУВАК
Следующая запись
Владислав Ховалыг Таңдының фермерлери-биле ужурашкан
Меню