Рубрикалар

СЕНТЯБРЬ 1 – ОНЗАГАЙ ХҮН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тываның бүгү школачыларынга, студентилеринге, башкыларынга болгаш ада-иелеринге Билиглер хүнү-биле байырын чедирген.

Хүндүлүг школачылар, студентилер, башкылар болгаш ада-иелер!

Билиглер хүнү болгаш чаа өөредилге чылының эгелээни-биле сеткилимден изиг байыр чедирип тур мен.

Сентябрь 1 – бодунуу-биле онзагай хүн. Чайгы дыштанылга болгаш шөлээ соонда, чаа күш-ажылчы үениң эгелээниниң демдээ, а бирги классчыларга ол амыдыралдың чаа үе-чадаже шилчээнин илередир. Ол хүнде сагыш-сеткилге өөрүшкү куттулуп келгенин эскерип, эш-өөрүвүстүң, башкыларывыстың чазык-чаагай арын-шырайын көрүп ужуражып, чаа өөредилге чылын идегел-биле уткуп алыр бис.

Тываның школаларының эжии бөгүн шупту уругларга ажык. 73 муң ажыг школачылар, оларның аразында 7184 бирги классчылар өөренип эгелээр. Профессионал өөредилге албан черлери чүс-чүс студентилерге баштайгы кичээлдерин эрттирер.

Кижи кандыг-даа бедик деңнел чедип алыр болза, ооң оруу школаның сандайындан эгелээн болур. Билиглерниң кайгамчыктыг делегейин ажыдып, амыдыралга угаадыр, чагып сургаар, өөредир улустар дээрге башкылар-дыр.

Эргим школачылар, студентилер, бүгү чүве силерден хамааржыр. Чаа өөредилге чылы силерни эчис күзел-сорулгаңарга чоокшуладыр дээрзинге идегээр мен. Өөрениңер, чедип алган чүүлүңерге доктааваңар, билиглерниң болгаш чаа ажыдыышкыннарның бедиктеринче чүткүп чоруңар!

#Владиславховалыг #Билиглерхүнү #байырчедириишкини #Өөредилге #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТАЙГА-ТАСКЫЛ ТАРЛАГ СУУРДА ИНТЕРНЕТ МООРЛАП КЕЛГЕН
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ ХҮЛҮМЗҮРҮҮ
Меню