Рубрикалар

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Онза байдалдарның ужун электри энергиязы чок арткан Тываның кожууннарында септелге ажылдары уламчылап турар. “Улуг сугнуң” хөме таварып келгениниң түңнелинде Чөөн-Хемчик кожууннуң Ийме сууру, а ол ышкаш Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин база Кызыл-Тайга суурлары чырык чок арткан. Республиканың Чазааның аппарат хуралынга электрини катап тургузарының талазы-биле бүгү ажылдар доктаамал хайгааралда турар дээрзин Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгга илеткээн.

Бөгүн Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин база Кызыл-Тайга суурларының электри хандырылгазын курлавыр шугум дамчыштыр кошкан.

Ийме суурда кол шугумнуң катап тургузуушкун ажылдарын чорудуп турар үеде ында 100 кВт. күчүлүг ийи көжүп чоруур курлавыр генераторну тургускан. Россияның Онза байладар яамызының Тыва Республикада эргелелиниң хемелерин ажыглап тургаш, «Тываэнерго» АН-ниң ажылдакчылары Хемчик болгаш Ишкин хемнерни кежилдир кайызы-даа 350 метр узун ийи СИП кабельди шөйген. Амгы үеде кабельди эптеп кирипкен. Даарта суурларны электри хандырылгазынга кожуптар ужурлуг.

Бо суурларга ниитизи-биле 505 бажың, 3 ФАП, 3 школа, 4 уруглар сады чырык чок арткан.

#Аппаратхуралы #Электриэнегриязы #Онзабайдал #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ЧИДИГ АЙТЫРЫГЛАРНЫ ШИИТПИРЛЕП КИРИПКЕН
Следующая запись
ЭП-НАЙЫРАЛ КАЯА-ДАА ТИИЛЭЭР
Меню