Рубрикалар

СЕС МИЛЛИОН БЮДЖЕТ АКШАЗЫН ООРЛААН

Кызылдыӊ Аныяктар өргээзиниӊ тудуун кылып тургаш, бюджеттен сая-сая акша оорлаан таварылганы республиканыӊ ИХЯ-зы биле Россияныӊ Тывада ФСБ эргелели оперативтиг дилээшкин хемчеглерин эрттирип турган үеде илереткен.

Документилерде кылбаан ажылын кылган деп, чок дериг-херекселди бар деп, ажыглаан материалдарында карышкактыг медээлер бижип каанын ТР-ниӊ Федералдыг казна эргелелиниӊ хыналдазы тодараткан.

Тудуг ажылдарын кылып турган организацияныӊ удуртукчузу чарыгдалы, кылган ажылдарыныӊ дугайында мегелеп бижээш, акша-хөреӊгини бодунга шиӊгээдип турганы истелге үезинде билдинген.

Материалдыг когаралдыӊ орнун эгидери-биле, каразыттырган кижиниӊ өнчү-хөреӊгизин хураарыныӊ дугайында истекчиниӊ судче киирген дилээн Кызыл хоорайныӊ прокурору деткээн.

ТР-ниӊ Кызыл хоорай суду дилегни хандырган. Судтуӊ шиитпири-биле 1,5 млн рубльди, аар өртектиг беш автомобильди хурааган. Транспорт өнчүнү албан-ёзу-биле төрелиниӊ адында бижидип кааны билдинген.

Россияныӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 159-ку чүүлүнүӊ 4-кү кезээнде көрдүнген «Онза улуг хемчээлдиг бузурукчу чорукту үүлгеткени» деп кеземче херээниӊ истелгези уламчылап турар.

Тываныӊ ИХЯ-зыныӊ парлалга албаны

Предыдущая запись
Республиканың 1 дугаар эмнелгези ачы-дузаны чедирген
Следующая запись
ТЫВА БИЛЕ БУРЯТИЯ АРАЗЫНГА ДОРТ АВИАРЕЙС
Меню