Рубрикалар

«СЕТКИЛИВИСТИҢ ХАНЫЗЫНДАН» — БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Чоок кижилериңерниң, эш-өөрүңерниң, коллегаларыңарның төрүттүнген хүннерин, юбилейлерин азы байырлалдарын таварыштыр ОТР «Тува-24» телеканалга хөгжүмнүг байырны чедирип болур силер!!!

Бистиң өртектеривис силерни өөртүр!

Силерни 9 шактан 18 шакка чедир (суббота, улуг-хүнде дыштаныр) Кызыл хоорайның Красноармейская кудумчузунда 100 дугаар бажыңда, 309 дугаарлыг кабинетте манап тур бис.

E-mail: tyvamedia@bk.ru 8(394)22-2-18-10 сот. 8-923-267-07-49

Бонус кылдыр силерниң байыр чедириишкиниңерни Интернет четкизинге чырыдар бис.

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ ЧОННУҢ ЭҢ-НЕ ЧИДИГ АЙТЫРЫГЛАРЫНГА ХАРЫЫЛААР
Следующая запись
ХАМЧЫК ААРЫЫ ӨӨСКҮВҮШААН
Меню