Рубрикалар

ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ПРОГРАММАЗЫ

Коронавирус хамчыктыг аарыгның нептереп турары-биле, Шагаа байырлалының хемчеглерин шуптузун онлайн хевирге эрттирерин доктааткан.

Февраль 1-де: Тыва чоннуң ёзу-чаңчылдарының дугайында социал видеороликти интернет четкизинге салыр https://vk.com/depart_kult;

Январь 25-тен 31-ге чедир: «Шагаа – ыдыктыг байырлал», «Шагаавыстың мөөрейлери» деп класс шактары zoom таварыштыр Кызыл хоорайның хөй-ниити албан черлери.

Январь 29-та 12.00 шакта: «5 чүзүн малды ыдары» деп видеокичээлди интернет четкизинге салыр https://vk.com/artcenternaiysylal;

Январь 29-та 12.00 шакта: “Чаа үнүп олурар Пар чылында чөөн чүк календарының тоолчургу чугаазы” деп видеороликти интернет четкизинге салыр https://vk.com/dkenisei https://www.instagram.com/dk_enisei_kyzyl;

📢Культура-массалыг хемчеглер:

Январь 20-ден февраль 2-ге чедир: интернет четкизинге Кызыл хоорайның ажылчын коллективтериниң аразынга «Күдүк базып, мөгейбишаан, йөрээл салып чалбарыылы» деп чаагай күзээшкиннер мөөрейи. https://vk.com/dkeniseihttps://www.instagram.com/dk_enisei_kyzyl;

Январь 29-тан февраль 14-ке чедир: интернет четкизинге Кызыл хоорайның ажылчын коллективтериниң аразынга «Шагаа-биле» деп чаагай күзээшкиннер мөөрейи https://vk.com/id512402451;

Январь 25-тен февраль 5-ке чедир: школа назыны четпээн уруглар болгаш эге класс өөреникчилериниң аразынга «Шагаа-биле!» деп чуруктар мөөрейи интернет четкизинге болур: https://vk.com/dkeniseihttps://www.instagram.com/dk_enisei_kyzyl;

Январь 25-тен 31-ге чедир: интернет четкизинге Кызыл хоорайның өөреникчилериниң аразынга #Шагаа_Кызыл деп хештег-биле “Узун тыныш” челленджи болур: https://vk.com/id_dpo_kzl;

Январь 26-дан январь 29-ка чедир: 1-ден 4 класстар аразынга «Шагаа биле!», «Өг тыва культурада» деп темаларга чуруктар мөөрейи интернет четкизинге болур: https://vk.com/id_dpo_kzl;

Январь 29-та 13.00 шакта: «Ак-чаяан» фольклор ансамблиниң болгаш «Көшкүн» этно-рок бөлүктүң концертин интернет четкизинге салыр: https://vk.com/id512402451;Февраль 1-де 12.00 шакта: «Шагаа–2022» Чаа чылдың утреннигин интернет четкизинге салыр: https://vk.com/tuvatuz;

Февраль 1-де 16.00 шакта: «Авыралдыг Инек чылын менди үдеп, суг Пар чылын уткуул!» деп концерт программазын интернет четкизинге салыр: https://vk.com/dkenisei https://www.instagram.com/dk_enisei_kyzyl;

Февраль 1-де 09:00 шакта: «Чаңчыл болган Шагаавысты чаагай, чараш уткуу­луңар!» деп байырлал концертин интернет четкизинге салыр: https://vk.com/artcenternaiysylal;

Февраль 1-де 16:00 шакта: «Алдын Шагаа моорлап келди, ак сүт чажып уткуулуңар!» деп театржыткан көргүзүг интернет четкизинге: https://vk.com/id512402451;

Январь 15-тен февраль 2-ге чедир: Мээң даараан чеңи-чогум. Безрукавка, сшитая мною» деп дизайнерлер болгаш ус-шевер даараныкчылар аразынга хоорай чергелиг ажык мөөрей. Түңнелдери февраль 3-те 12:00 шакта интернет четкизинге: https://vk.com/artcenternaiysylal;

Январь 15-тен февраль 5-ке чедир: «Алдын кажык» деп Кызыл хоорайның ажылчын коллективтериниң аразынга хоорай чергелиг ажык мөөрей болур. Түңнели февраль 5-те 14.00 шакта интернет четкизинге: https://vk.com/artcenternaiysylal

Февраль 3-тен 10-га чедир: «Узун чаштыг кыстар чараш, угулзалыг хеви чараш» деп хоорай чергелиг ажык мөөрей болур. Түңнели: февраль 10-да 15.00 шакта интернет четкизинге: https://vk.com/id512402451.

📢Спортчу массалыг хемчеглер

Январь 25-тен февраль 6-га чедир: “Тевек” национал оюн мөөрейи дистанциялыг хевирге: https://www.instagram.com/p/CZJAHBfI-Q3/?utm_medium=c..;

Январь 29-30 хүннеринде: ниити өөредилге черлериниң аразынга Кызыл хоорайның бирги чери дээш “Ак терге” мөөрейи онлайн платформага эртер: lichess.org

Кызыл хоорайның мэриязының Культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департаментизиниң медээлери-биле.

Предыдущая запись
ДЕМНЕЖИР, ДУЗАЛАЖЫР, КАДЫЫН КАМНААР
Следующая запись
Назы четпээннерге көрдүнген“Спутник-М” вакцинаның баштайгы партиязы Тыва кээр
Меню