Рубрикалар

ШАГАА САРТЫЫ

Ай чурагай календары-биле Пар чылыныӊ Шагаа байыралын уткуштур «Шагаа сартыы» деп акцияны чарлаан. Ол январь 28-тен февраль 12-ге чедир уламчылаар.

Амыдыралы чегей өг-бүлелерге ачы-дуза чедирер акцияны республиканыӊ Аныяктар ажыл-херектериниӊ талазы-биле агентилели Кызыл хоорай чагыргазы-биле кады организастаан.

«Шагаа Сартыы» — ак чем болгаш далган-тараалыг аъш-чем белээ. Арбай далганы, ааржы, чиӊге тараа, саржаг, тыва конфеталар болгаш оон аӊгыда үрде үрелбес чемнерлиг.

Акцияга киржип, бодунуӊ өмүнээзинден ачы-дуза чедирер күзелдиг улустар «Кызыл хоорайныӊ экономиктиг хөгжүлде болгаш социал программа фондузу» деп коммерциялыг эвес организацияга акша-хөреӊгини шилчидип берип, азы аъш-чем аймаан-даа боттары эккеп болур.

Биче сеткилинден улуска дузалажыр волонтерлар Кызыл хоорай чагыргазыныӊ социал политика департаментизинге ат-сывын бижидип алыр. Олар өг-бүлелерге Шагаа таварыштыр байырын чедирип, белекти чедирип бээр.

Адрези: Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, бажыӊ 29, кабинет 103.

Шагаада ачы-дуза чедирер акцияны «Эрткен үени сактыр. Амгы үе-биле чоргаарланыр. Келир үеге бүзүрээр» деп ТР-ниӊ Баштыӊыныӊ 2021 чылда Дээди Хуралга айыткалынга даянып эрттирип турар.

Организакчылар-биле харылзажыр телефону: 8-996-455-00-17, 2-17-07,

Кожуун-сумулар ачы-дуза чедирер «Шагаа сартыы» деп акцияны тус-тузунда организастап эрттирер.

Акция дугайында материалдарны социал четкилерге #Шагаа сартыы деп хештег-биле салып чырыдар.

Р.ДЕМЧИК белеткээн.

Предыдущая запись
Геолог эртемденниң үнелиг номнарын алган
Следующая запись
ЧОН-БИЛЕ ХАРЫЛЗАА — ҮНЕЛИГ
Меню