Рубрикалар

ШАГАА ТАВАРЫШТЫР ВИДЕОБАЙЫРНЫ ЧЕДИРИП БОЛУР

Тыва Республиканың Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилел тываларның кайда чурттап чоруурундан хамаарылга чокка, чонун эвилелдеп, тыва езу-чаңчылдарны кадагалап арттырар, аныяк-өскен ортузунга ону нептередир сорулга-биле “Делегейде тываларның Шагаа-биле видео-байыр чедириишкиннери” деп төлевилелге киржирин чалап тур.

Төлевилелге киржир дизе, 2022 чылдың январь 29-ка чедир бо шөлүгнү — https://forms.gle/DDTLgW2pFF5qwmre7 долдурар. Бо чылын төлевилел он дугаар болуп эртер.

Буддийжи чыл санаашкыны-биле Чаа чыл – Шагаа тыва чонга онза байырлал. Тыва Республиканың Камбы-Лама эргелели Шагаа бо чылын февраль 1-ден 2 дүнезинде дүжер деп санаан. Ол хүннерде республика чаа амыдыралды, чаартылгаларны база арыглаашкынны көргүскен Шагаа байырлалын демдеглеп эрттирер.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) «2022 чылда Шагааны байырлаар хүннүң дугайында» доктаалында айытканы езугаар, февраль 2-ни байырлал хүнү кылдыр санаар болгаш бүгү чон дыштаныр.

Видео-байыр чедириишкини 1 минутадан көвүдевес, ындыг-даа болза 30 секундадан кыскалавас ужурлуг. Видеонуң баштайгы 10-20 секундазында чурттуң, хоорайның тураскаалдыг, чараш черлерин көргүзер. Видеодан аңгыда, киржикчилерниң ниити 2-3 фоточуруктарын чорудар. Байыр чедирикчилери тыва туктуг, национал идик-хептиг, ылгавыр демдектерлиг, солун, бир тускай байыр чедириишкинниг болза, улам эки. Чижээ, сөзүглел орнунга, ыры, танцы-сам дээш, чогаадыкчы көргүзүгнү бараалгадып болур.

Шагаада кол көргүзүгнү дамчыткыжеге чедир, видеода бижиткен чүүлдерин социал четкилерге салбазы – кол негелде ол. Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилел социал четкилерге кол дамчыдылганы көргүскен соонда, оларын салып болур.

Төлевилелдиң автору болгаш эгелекчизи – Азиата Даржаа.

Төлевилелдиң эң эгезинден тура, Шагаа-биле тываларның байыр чедиришкиннериниң долу үндүрүлгезин моон көрүп болур: https://vk.com/shagaa_2022

Предыдущая запись
КРЕЩЕНИЕДЕ ЭШТИР ЧЕРНИ БЕЛЕТКЕП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
«ОМИКРОН» ШТАММЫН ТАРАТПАЗЫ-БИЛЕ БЕЛЕТКЕЛ АЖЫЛДАРЫ ЭГЕЛЭЭН
Меню