Рубрикалар

«Шагдаа Стёпа даай» — Бүгү-российжи чогаадыкчы мөөрей

Республиканыӊ иштики херектер яамызы «Шагдаа Стёпа даай» деп Бүгү-российжи чогаадыкчы мөөрейниӊ регионалдыг чадазынга киржиринче чалап турар.
Президентизиниӊ Чарлыы-биле 2022 чылды Россия чоннарыныӊ культурлуг өнчүзүнүӊ чылы кылдыр чарлаан. Ынчангаш уругларныӊ чогаадыкчы мөөрейинге национал чаӊчылдарны болгаш ус-шевер аргаларын ажыглап болур.
Чогаадыкчы мөөрейниӊ регионалдыг чадазынга ажылдарны май 13-ке чедир хүлээр. Ажылдарныӊ темазынга дүүшкенин, уран-чеченин, техниктиг күүселдезин, эстетиктиг чаражын, айыыл чогун барымдаалап шилиир. Май 16-да мөөрейни түӊнээр. Шилиндек ажылдарны Россияныӊ ИХЯ-че чорудар, финалы аӊаа болур.
Бүгү-российжи мөөрейниӊ тиилекчилерин Россияныӊ ИХЯ-ныӊ албан ёзу сайтызынга онлайн-бадылаашкын-биле шилиир. Уруглар камгалалыныӊ хүнүнүӊ бүдүүзүнде болур.
Регионалдыг мөөрейге кииржирде, кыска медээни бижиир (уругнуӊ ат-сывы, назы хары, садик, школа дугаында кыска медээ, харылзажыр телефонун айтыр)
Ажылдарны чорудар адрези: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, бажын 18.
Харылзажыр телефону: 8 (394) 9-35-49, 9-35-40.

Предыдущая запись
Хөгжүмчүнүӊ үлегери дүжүткүр болзун
Следующая запись
Тываныӊ төлептиг оглунуӊ чырык адын «Хүреш» стадиону эдилээр
Меню