Рубрикалар

Шериг оолдарывыс онча -менди чанып кээр болзун деп хамнар чалбарыг кылган

Бо эртен, март 20-де,  Кызыл хоорайже  кирер черде “Даш –хоорайга” Тываның хамнары улуг хамнаашкын ёзулалын кылган. Ёзулал кылырынга  хам чаяакчыларның часкы хүн туруушкунунуң  хүнүн шилип алганы анаа эвес. Ол хүн кижилерниң күзээшкиннери бүдер деп чон аразында чугаа база уткалыг.

Бо удаада аңаа келген хөй хамнар демнии-биле ырак черде шериг албанын күүседип чоруткан оолдар шупту кадык-чаагай, онча –менди чанып кээрин тайга-таңды ээлеринден дилеп, чалбараан.

Чуруктар Альмира Сендинии

Предыдущая запись
Күш-ажылдың шалыпчыларынга байырын чедирген
Следующая запись
500 млрд рубльди уруглар пособиезинче чарыгдаар
Меню