Рубрикалар

Школачыларга изиг чем айтырыы

ТР-ниң өөредилге сайыды Алексей Храмцов Кызыл хоорайның школаларын изиг чем-биле хандырып турар сайгарлыкчылар-биле ужурашкан.
2021-2022 өөредилге чылында республикага ниитизи-биле 30515, а Кызыл хоорайга 12899 эге класс уругларын изиг чем-биле хандырып кыштаан. 2022 чылда федералдыг бюджеттен бистиң регионга 393,6 сая рубль уругларның изиг чеминге дээш көрдүнген турган.
Школачыларга изиг чем белеткеп турар сайгарлыкчыларның чем кылып турар черлериниң, дериг-херекселдериниң, уругларның чемненир черлериниң чедишпезиниң, чемниң менюзунуң, чигир аарыглыг болгаш аллергиялыг кадыы багай уругларга таарыштыр кылган чем чогунуң дугайында ук хуралга чугаалашкан.

Предыдущая запись
Виктория Абрамченко: “Регионга бүгү талалыг деткимчени көргүзер мен”.
Следующая запись
Чеден өг-бүле чаа бажыңнарже көшкен
Меню