Рубрикалар

ШКОЛАЧЫЛАРНЫ КАТЕРЛЕРГЕ КЕЖИРГЕН

Енисей хем үерлээш, улгадырга, паромнап хем кежер ажылды түр када соксаткан. Россияның ОБЯ-ның Тыва Республикада кол эргелелиниң биче хемчээлдиг хемелер талазы-биле күрүне инспекциязының ажылдакчылары чаңгыс аай күрүне шылгалдалары дужаар школачыларны катерлерге камгалал жилеттерлиг айыыл чок кежирерин организастаан: Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем сумузундан Шагаан-Арыг хоорайже, Каа-Хем кожууннуң Ус-Бурен сумузундан Сарыг-Сепче, Тожу кожууннуң Ырбан сумузундан Тоора-Хемче.

Уругларын аай-дедир кежиреринге бижимел чөпшээрелди шупту ада-иелерден ТР-ниң өөредилге болгаш эртем яамызы алган.

#Тываныңөөредилгеболгашэртемяамызы #ОБЯ #Күрүнешылгалдалары #Улуг_хемкожуун #Тожукожуун #Тывамедээ #Тувамедиагрупп #Тува #Тыва #Tuva #Tuvanews #Шынсолун

Предыдущая запись
ЫЖЫК ААРЫГЛАРЫ-БИЛЕ ДЕМИСЕЛ
Следующая запись
Бот-тускайлаң болгаш хостуу-биле шилип ап болур
Меню