Рубрикалар

ШКОЛАЛАРГА 230 БАШКЫ ЧЕДИШПЕЙН ТУРАР

Республика девискээринде өөредилге адырындан ажыл дилеп турар хамаатыларга болгаш аныяк специалистерге эптиг болуру-биле, регионнуң Өөредилге болгаш эртем яамызының https://monrt.rtyva.ru/index.php/ru/ сайтызында, август 11-ниң хүнүнде, кандыг хостуг олуттар барының дугайында дыңнадыгны салган.

Ында школаларның адын, удуртукчулары-биле харылзажыр аргазын, шактар санын, ажыл дилекчизинге немелде магадылалдарын болгаш чиигелделерин айыткан.

2021-2022 өөредилге чылында республиканың өөредилге албан черлеринге 230 (3,3%) башкы кадрлар хереглеттинип турарын яамы дыңнаткан. Эң хөй негеттинип турары – 203 санныг эртемнер башкылары чедишпези.

Кызыл хоорайда (бо чылда шупту хостуг олуттарның 34,7% – 45), Улуг-Хемде (27 – 11,7%), Кызыл кожуунда (24 – 10,4%) база Бии-Хемде (38 – 16,5%) эң хөй башкылар негеттинип турар.

Эртемнер аайы-биле алыр болза, математиканың – 48, орус дыл болгаш литератураның – 25, англи дылдың – 22, физиканың – 21, ыры-хөгжүмнүң – 16, эге класстарның – 12, төөгү болгаш ниитилел билиглериниң– 11, күш-ажыл кичээлиниң – 11, химияның – 9, биологияның – 7, географияның – 7, күш-культураның – 5, тыва дыл болгаш чогаалдың – 5, чурук болгаш черчениениң – 3, информатиканың – 1 башкылары, психологтар – 10, назы четпээн уруглар албан чериниң кижизидикчи башкылары – 10, немелде өөредилгениң – 3 башкылары, 2 социал педагогтар, 1 методист башкы база 1 логопед башкы херек.

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ ШЫЛГАРАҢГАЙ ОГЛУ
Следующая запись
МООЛ КОМАНДА ОЮННУ АЖЫДАР
Меню