Рубрикалар

«Шупту кады бис» акция

Улусчу фронтунуң кылып чоруткан ажылдары

Пасха байырлалының бүдүүзүнде Трехизбенки, Кряковка, Орехово-Донецк суурларга 1300, Крымның сумуларынга 460 куличилерни чедирген. Ук девискээрлерни хостап турда, Улусчу фронтунуң күүском баштыңы Михаил Кузнецов аңаа чеде бээрге, чорда, тус черниң чурттакчылары пасха байырлалының куличилерин эккеп бээрин дилээн турган.

РФ-тиң Бокс федерациязы-биле кады Луганск болгаш Донецк республикаларга 400 тонна чүъктү чедирген (тарыыр үрезиннер, чурттакчы чонга гуманитарлыг дузаны, кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг уруглар чурттап турар интернаттарга электри генераторлары).

Мариупольдуң зоопарыгын катап тургузарынга херек гуманитарлыг чүъктү база аппарып берген.

Харьковтуң хостаттынган девискээрлеринге 30 тонна гуманитарлыг дузаны чедирген.

«Аныяктарның Улусчу фронтузунуң» удуртукчузу-биле «Шупту кады бис» деп шимчээшкинниң волонтерлары, Күрүне Думазының депутаттары-биле кады Херсонда кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг элээди оолга тускай колясканы белекке берген.

Россияның аңгы-аңгы регионнарында гуманитарлыг дузаны чыыр ажыл уламчылавышаан.

Предыдущая запись
Бистиң чуртувусту меге медээлер-биле базарын оралдажып…
Следующая запись
Эрес-дидим эмчилер
Меню