Рубрикалар

Шыдаар шаавыс-биле дузалажыр бис

ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа Россияның беш дапкыр чемпиону Диана Доктугу-биле ужурашканын социал четкилерге бодунуң арынынга бижээн.

– Бөгүн кикбоксингиге ийи дапкыр делегей чемпиону, делегей чергелиг спорт мастери Диана Доктугу-биле ужуражып, ээлчеглиг бедик чедиишкини-биле байыр чедирдим. Апрель эгезинде Якутск хоорайга болуп эрткен кикбоксингиниң К1 хевирге Россияның чемпионадынга ол 48 кил деңзилиг уруглар аразынга бирги черни ээлээш, Россияның беш дапкыр чемпиону болган!

Ам Диана бо күзүн Италияга болуп эртер делегей чемпионадынга белеткенип турар. Ужуражылга үезинде спортчу кыстың белеткелинге кандыг дуза хереглетине берип болурун чугаалаштывыс, шыдаар шаавыс-биле дузалажырын кызыдар бис.

#Дээдихурал #Каң_оолдаваа #Спорт #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Шын

Предыдущая запись
Шылгалдалар чоокшулаан
Следующая запись
18080 уругну кадыкшыдар база дыштандырар
Меню