Рубрикалар

Шылгалдалар дужаарда хем кежер

Республика школаларының чүс хире доозукчузу шылгалдалар дужаар пунктуга чедерде хем кежер.

Тожу, Улуг-Хем база Каа-Хем кожууннарның чагырга черлери, Тываның Хамааты камгалал база онза байдалдар албанының ажылдакчылары, Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелелиниң биче хемчээлдиг суднолар талазы-биле күрүне инспекциязының инспекторлары хем кежер школачыларның айыыл чок чоруун хандырар.

Уругларны аай-дедир сөөртүрүн организастаар автотранспорт айыыл чок чоруктуң негелделеринге дүгжүр ужурлуг. Чижээлээрге, техниктиг байдалы эки, муниципалдыг тургузугларда база республиканың өөредилге черлеринде бар тахографтыг база ГЛОНАСС-тыг болур.

Доозукчуларны аай-дедир аргыштырарынга кывар-чаар материалдарның акшаландырыышкынын тус черниң чагырга черлери харыылаар. Бай-Тайга биле Тожу кожууннарда ол ук айтырыгга аңгылаан акша-хөреңги четпезин Өөредилге яамызы демдеглээн. Ынчангаш ол чарыгдалдарже саң-хөөнү көвүдедирин чагырга черлеринге сүмелээн.

Тыва Республиканың Хамааты камгалал база онза байдалдар албанының ажылдакчылары биле Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелелиниң биче хемчээлдиг суднолар талазы-биле күрүне инспекторлары Каа-Хем кожууннуң Көк-Хаак, Сизим, Ильинка, Тожунуң Ырбан, Улуг-Хемниң Эйлиг-Хем суурлардан хем кежир шылгалда дужаап келир доозукчуларның, оларны үдеп чоруур кижилерниң айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерни алыр. Ол албан черлериниң ажылдакчылары кежиг бүрүзүнге ажылдаар.

Чагырга даргалары школа директорлары-биле кады ТР-ниң ИХЯ ОШААЧКИ эргелелинче күрүнениң түңнел аттестациязының киржикчилерин сөөртүр автотранспортту үдээр дугайында чагыгны баш бурунгаар киирер. Бир эвес школа автобузу үрели бээр болза, өөреникчилер сөөртүр өске аргаларны өөренип көөр.

Предыдущая запись
Күрүне шаңналын дамчыткан
Следующая запись
Урукунуң кичээли
Меню