Рубрикалар

Шылгалдаларга белен

Чөөн-Хемчик кожууннуң өөредилге эргелелиниң ниити билиг килдизиниң эргелекчизи Белек Маадыровна Монгуштуң ук кожууннуң доозукчуларының удавас болур күрүнениң чаңгыс аай шылгалдаларынга хамаарыштыр медеглели.

2021–2022 өөредилге чылында Чөөн-Хемчик кожуунга 94 өөреникчи 11-ги классты, 340 өөреникчи 9-ку классты доозар. 340 уругнуң үжү кадыының байдалы-биле бажыңында өөренип орар. Ынчангаш 337 тоску классчылар шылгалда дужаарынга белеткенип кыштаан.

Эртем башкыларының кызымаккай ажылын демдеглээри артык эвес. Өөре­дилгези бичии-ле «аскай» берген уруглар-биле ниити консультациялардан аңгыда, бот-тускайлаң кичээл­дерни олар эрттирип турар. Чадаана хоорайның 1 дугаар школазынга (ПП 110) ЕГЭ бижиир чаңгыс пунктуга кожууннуң доозукчулары кээп шылгалданы дужаар. Пункт амгы үениң дериг-херек­сели-биле бүрүнү-биле чүмнеттинген. Чоокта чаа пунктуларны хынаар дээш эрттирген шенелде шылгалдаларның түңнели эки болган.

«Часкы школа» деп адаарывыс март, апрель үезинде болур өөредилге программазы ук кожуунга бедик деңнелге эрткен. Аңаа ниитизи-биле 494 ажыг кичээлди 6 хонуктуң дургузунда кожууннуң школалары эрттирген.

Ниитилел эртемин (общество) – 94 тоску классчы, а географияны – 79 доозукчу шилээш, күрүне шылгалдазын дужаар деп турар.

Дыка хөй өөредилге черинче өөренип кирерде, ниитилел эртеминге ыяап шылгалда ду­жаар. Ынчангаш доозукчуларның ук эртемни идепкейлиг шилип турар ужуру ол.

Айдың ОНДАР.

Предыдущая запись
«Дорт дамчыдылга»
Следующая запись
Ожуктуң үш дажы дег ажылдаар болза эки
Меню