Рубрикалар

Шын медээни кайыын алыр?

Хамаатыларның кичээнгейинге!

Амгы үеде Россияда болуп турар өскерлиишкиннерге хамаарыштыр чүзүн-баазын сайтыларда бадыткаттынмаан медээлер үнүп турар. Бөдүүн чоннуң артык дүвүрелин оттурган меге медээлер социал четкилерде база хөй тарап турар болганда, мегеден шынны ылгаар үе келген.

Чүгле шын, бадыткалдыг медээлерни “Объясняем. РФ” сайтыдан билип ап болур. Бо сайтының ажыглалы көңгүс бөдүүн. Шупту билдинмес айтырыгларны оон билип ап болур.

Чижээ, үстүнда бижээнивис сайтыже киргеш, “Айтырыг-харыы” кезээн ажыдыпкаш, сонуургаан азы бүгү-ле дүвүредип  турар айтырыгларыңарны бижээш, допчу харыыны оон билип ап болур силер. Бо хүннерде хөй кижи чем өртээнге хамаарышкан, социал төлевирлерде өскерлиишкиннер, банк карталарының ажыглалы, аэропорттарның  ажылдаар чуруму, туристерниң чурттар аразынга шимчээшкини дээш өске-даа айтырыгларга  бадыткалдыг харыыларны ол сайтыже киргеш, ап турар.

Шын медээ чүгле мында:

https://объясняем.рф/

instagram.com›obyasnyaem.rf.ru/

https://vk.com/obyasnyaemrf

✔ Телеграм-канал https://clck.ru/dVum4

✔ Вайбер https://clck.ru/dVoLZ

✔ Одноклассники https://clck.ru/dVum7

Предыдущая запись
Тыва 2021 чылда «Культура» национал төлевилелдиң шупту планнарын күүсеткен
Следующая запись
«ИЗИГ ШУГУМ» АЖЫЛДАЙ БЕРГЕН
Меню