Рубрикалар

Сим-карта ажылдавайн баар болза, чүнү канчаарыл?

«РФ тайылбырлап турар» порталдыӊ сүмелери

Бир эвес силерниӊ сим-картаӊар ажылдавайн баар болза, дораан банкыга баргаш, банк картазын блокировкаладыр силер.

1-ги чылдагааны:

Чамдык төөредикчилер (ховар таварылагаларда )мобильдиг операторнуӊ ажылдакчыларын мегелепкеш, сим-картаныӊ хоолгазын кылдырып алыр. Шын сим-карта ажылдавайн баарга, үүлгедикчилерниӊ холунга чаа сим-карта ажылдап турар, а телефоннуӊ дугаары өкерилбээн болур.

Төөредикчилер силерниӊ сим-картаӊар ажыглап, акша-хөреӊгиӊерни шилчидип алыр. Чүге дизе банк операцияларны бадыткап, смс-кодту силерниӊ эвес, а төөредикчилерниӊ холунда телефон дугаарынче чорудуп турар.

2-ги чылдагааны:

Бир эвес сим-картаӊарны үрде (чартык чыл хире) ажыглавайн барган болзуӊарза, оператор ол дугаарны өске кижиге садыптар. Ынчангаш сим-картаныӊ чаа ээзи силерниӊ банкыда агар саныӊарже кирип болур. Чүге дизе банк картазын ол телефоннуӊ дугаарын кожуп каан.

Бодунуӊ акша-хөреӊгизин Телеграмда #финансоваябезопасность рубрика дузазы-биле камгалап болур. Чат-ботка айтырыгны бижиптерге, кол эксперттер харыылап бээр.

Предыдущая запись
«Өпейленген ие черим» — чоннуң чаагай мөзү-бүдүжүнүң дээжизи
Следующая запись
Сайгарлыкчыларга семинар
Меню