Рубрикалар

Сочи бетинде күш шенелдези – камгалакчылар кубогу «Нойонда»

Февраль 29-та Тываның дилеп-камгалаар албанының кубогу дээш шайбалыг хөккейге маргылдаа болган.

Бир дугаар чер дээш оюн эң чидиг, дүшкүүрлүг болуп, 7-6 сан-биле «Нойон» тиилээн, «Ирбис», камгалакчылар командазы, «Тыва эскадрон» ийиден дөрт дугаар черлерни алган.

Маргылдааның «Эки хаалгачызы» – Байлак Баржай («Тыва эскадрон»), «Эки камгалакчы» («») – Игорь Кудряшов, «Эки халдакчы» – Олег Бурмакин, хаалгачы Аркадий Ивановка туруштуу дээш тускай шаңналды тывыскан.

Хөккейжилерниң бо ажык дээр адаанга сөөлгү маргылдаазы болуп турар – дош оюн үезинде-ле эрип эгелээн, ойнакчыларга эпчок байдалдарны тургузуп турган. А май айда Сочи хоорайга «Нойон» Дүнеки хөккей лигазының чемпионнар деңнелинге, «Тыва эскадрон» 18+ назылыглар аразынга маргылдаага киржир, май 9-та Владимир Путинниң мурнунга боттарының дошта хөгжүмүн ойнаарлар. Сочиже төлептиг аалдаар деп бодаар болза, оларга белеткениринге дош херек.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Тыва мөгелер туружун бадыткаан
Следующая запись
Бөлгүмден өөредилге төвүнге чедир
Меню