Рубрикалар

СОЙДА COVID-19 НЕПТЕРЭЭН

 

Бөгүн, июль 12-де, ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Долаана Куулар санаторий Сойнуң өкпе аарыынга удур диспансеринге коронавирус хамчыы өөскээниниң дугайында дыңнаткан.

Эрткен неделяда санаторий Сойнуң туберкулезка удур диспансеринге эмнедип чыткан уругларның аразынга ук санаторийниң медицина ажылдакчызындан COVID-19 аарыы өөскүп үнгени билдинген. Ол ажылдакчы ийи катап коронавируска удур тарылганы эрткен турган. Аарыгның бир дугаар им-демдектери билдинип эгелээрге-ле, санаторийниң удуртулгазы Росхереглелхайгааралче байдалды дамчыткан. Ол-ла дораан аарыг ажылдакчыны ажыл-агыйдан кызыгаарлаан. Санаторийде бар турган улустуң шуптузундан коллективтии-биле думчуктан болгаш боостаадан анализти алган. Түңнелинде COVID-19-туг анализтер илерээн. Бичии уруглар шупту эмчи шинчилгезин катап база эрткен. Түңнелинде аарыгның им-демдээ бар болгу дег 5 уруг тодараан. Ол беш кижиниң 3-үнде чаа COVID-19 бар болган. Ол уругларны дораан республиканың бичии уруглар эмнелгезинде чыттырып, аңгылаан. Уругларның ниити байдалы ажырбас. Аарыгны чиик хевирге эртип турар деп болур.

Бичии уруглар эмнээр албан чери болганда ында кадыының байдалы кошкак уруглар чыдар деп билир бис. Ынчангаш аңаа турган бичии уругларның доозазындан, аарыгның им-демдээ чок-даа болза, санаторийниң эмчизи-биле чоок харылзажып турган боорга, анализтерни алган. Республиканың эпидемиологтуг төвү шинчээн соонда, 16 уругга аарыг илерээн. Санаторийниң бодунга аарыг улусту аңгылаар черни болгаш кадык улуска обсерваторну организастаан. Уруглар шупту эмчилерниң хайгааралында. Амдыызында аарыгның кандыг-даа им-демдектери илеревээн. Эң эгезинде республиканың бичии уруглар эмнелгезинге аңгылап чыттырган бичии уругларның байдалы эки. Оларның ийизин Сойже дедир чорудупкан. Бирээзин ада-иези аппарган. Ынчап кээрге, Сойда 16 вирустуг, а 47-зи анализинде коронавирус чок уруглар амгы үеде чыдар. Уруглар диспансерниң болгаш коронавируска удур эмнээшкинни база ап турар.

Вирус эмчи ажылдакчызындан тараан болган соонда, истелге ажылы доозулган. ТР-ниң Кадык камгалал сайыды чогуур хемчеглерни чорудуп турар. Росхереглелхайгааралдың негелдезинге дүүштүр профилактика ажылдарын санаторий чорудуп, дүрүмнерни сагып турган. Диспансерге ажылдап турган улуг улусту база шуптузун шинчээн соонда, беш вирустуг кижи илерээн. Оларны база ажылындан кызыгаарлаан.
Санаторийже чоруур бетинде үш хонук азы 72 шак бурунгаар ковид анализин дужааган турар ужурлуг. Ниитизи-биле 64 уруг санаторийге эмнедип чыткан. Оларның шуптузунуң анализи эки турган.

Айдың ОНДАР.

Чурукту Арслан Аракчаа тырттырган.

#Кадыккамгалаляамызы #Сой #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
67 КЕМ-ХЕРЕК ҮҮЛГЕДИИШКИНИ БОЛГАН
Следующая запись
QR-КОД “АРЫГ ЗОНАНЫ” ТУРГУЗАР
Меню