Рубрикалар

СПОРТ ДЕЛЕГЕЙИНЧЕ АНЫЯКТАРНЫ ЭЛЗЕДИР

Өвүр кожууннуң Солчур сумузу 2021 чылда «Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилели боттанып турар 15 көдээ черниң бирээзи болган. Ол «Демография» национал төлевилелдиң «Спорт – амыдыралдың норма-чижээ» федералдыг төлевилелдиң боттанылгазынга деткимче көргүзер хүлээлгелиг.

«Эзирлер уязының” бичежек спорт залының овур-хевири тываларның чаңчылчаан оран-савазы – өгге чүүлдеш. Бо спорт залынга аныяк спортчулар хостуг хүреш, самбо база дзюдо хевирлерге белеткенирлер.

Бо хүннерде ооң таваан база ханаларын, кырының шывыгларын болгаш соңга кастыктарын кылып дооскан. Одалга системазын эптеп, иштики шеверлел ажылдарын доозуп, спортчу дериг-херекселдерни тургузуп турар.

Тудугну дооскан соонда, чаа спорт залы келир үениң спортчуларынга болгаш чемпионнарынга ийиги бажыңы апаар.

«Кожууннуң бичии уруглары, чурттакчылары болгаш спортчулары, оларның иштинде мен база спорт залының ажыдыышкынын четтикпейн манап тур бис. Үениң чорудуунуң аайы-биле амгы хүннерде спорт, амыдыралдың кадык овур-хевири хөлчок хереглелдиг апарган. Ол спорт делегейинче база амыдыралдың кадык овур-хевиринче аныяктарны элзедир дээрзинге бүзүрелдиг мен” – деп, Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле килдистиң начальниги Даң-Хаяа Доңгак чугаалап турар.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Националтөлевилел #Өвүркожуун #Эзирлерниңуязы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАА ЧЫЛДЫҢ ЛОТЕРЕЯЗЫ
Следующая запись
ФЕДЕРАЛДЫГ ЧАЗАК ТЫВАНЫҢ БУРУНГААР ХӨГЖҮЛДЕЗИН ДЕТКЭЭН
Меню