Рубрикалар

Студентилер «Бис шыдаар бис!» деп акцияга киришкен

Кадыының кызыгаарлыг болганы-биле Дөгээ дааның кырынче үнер аргазы чок хамаатыларга Тываның күрүне университединиң студентилери «Бис шыдаар бис!» деп акцияга даянып алгаш, дузалашкан.

Акцияның сорулгазы – коргуушкунун эртип чадаап чоруур улуска дузалажыры. Хемчегге 24 студент-волонтер киришкен. Уруглар ижер суун көдүрбүшаан, акцияның киржикчилерин сорук киирип, деткип чораан, а оолдар коляскалыг инвалидтерге берге оруктарны эрттеринге дузалашкан.

«Салган сорулгазын чедип алырынга күштүг күзел херек, а кадыының кайы хире-даа кызыгаарлыы аңаа моондак болбас дээрзин бо акцияның киржикчилери бадыткаан» — деп, география факультединиң студентизи Айслана Донгак санап турар.

ТывКУ-нуң парлалга албанының медээлери-биле А.Ондар белеткээн.

Предыдущая запись
«Оларның нүгүлдүг суртаалында чаңгыс-даа дамды шын чок»
Следующая запись
Чаа томуйлаашкын
Меню