Рубрикалар

СУМОГА РОССИЯ ЧЕМПИОНАДЫ КЫЗЫЛГА ЭГЕЛЭЭН

Спортчу болуушкун
Улуг улус аразынга Россия чемпионады болгаш 19 хар чедир аныяктар аразынга Россияның бирги чери дээш сумо маргылдаазы февраль 26-27 хүннеринде Тыва Республиканың найысылалы Кызыл хоорайга болуп эртер. Ол российжи сумо хүрештиң болгаш республиканың төөгүзүнде бир дугаар Тывага улуг турнир болур.

Аңаа Россияның 20 ажыг регионнарындан он-он мөгелер киржир. Оларның аразында чурттуң эң шыырак сумо мөгелери Кызылда чедип келген. Чижээ, Соңгу Осетиядан келген Дмитрий Биченов (100 кг), Виктор Калаев (115 кг), Заур Караев, Ацамаз Казиев, Руслан Багаев болгаш Руслан Битаров (115 кг ажыг) Тыва Республиканың чыынды командазының кежигүннери, тыва мөгелерниң кол удурланыкчылары болур.

Маргылдааның түңнелинде Россияның чыынды командазынче кирер мөгелерни шилип алыр.

Амгы чемпионаттың болгаш сумога ооң мурнунда-даа эртип турган маргылдааларның онзаланып турар чүүлү — эр, херээжен улуг-даа, аныяк-даа сумо мөгелери хары угда 8 аңгы деңзиге чаңгыс черге хүрежири болур.

Эр, херээжен 19 харга чедир (2004-2006 чылдарда төрүттүнген) аныяк мөгелер февраль 26-да хүрежир. Улуг, база-ла эр, херээжен мөгелер февраль 27-де күжүн шенежирлер.

Маргылдааның киржикчилери болгаш тренерлер ковид-19 хамчыктыг аарыг илередир хыналданы албан эртер. «Субедей» спорт комплекизин база айыыл чок болур кылдыр бүгү талазындан белеткээн.

– Россияның эр, херээжен улус аразынга сумо чемпионадын бир дугаар Тывада хүлээп ап турарывыс, бистиң республикавыска чугула спортчу болуушкун болуп турар. Делегей чергелиг маргылдааларга Россияның ат-алдарын камгалаар чыынды команда ооң түңнели-биле шилиттинер.

Чемпионаттың шупту киржикчилеринге чедиишкиннерни күзедим!

Тыва спортчулардан база эки түңнелдерни манап турар бис. Тыва сумо школазы дыка шыырак болгай. Хүндүлээчел бажың ээлери болурдан аңгыда, шаңналдыг черлерни база алырывыска бүзүрээр мен — деп, Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг медеглээн.
– Тываның суможулары хөй чылдар иштинде делегей чергелиг маргылдааларга чедир чайынналчак чедиишкиннерни көргүзүп келген. Спорттуң бо хевири хүрештиң ёзу-чаңчылдары алдаржаан кайгамчык регионга моон-даа соңгаар сайзыраарынга Россияның сумо федерациязы сонуургалдыг.

Чылдан чылче Тывада аныяк сумо мөгелериниң саны дыка дүрген өзүп турар. Кызылга эртер чемпионат соон­да сумо секцияларынче оон-даа хөй аныяк мөгелер хаара туттунар деп бүзүрээр мен – деп, Россияның сумо федерациязының (РСФ) президентизи Роман Ивлиев чугаалаан.

– РСФ регионнарда федерацияларынга шыырак материал-техниктиг дузаны чылдан чылче көргүзүп келген. Хүрештиң бо хевирин республикада сайзырадып чоруур тыва коллегаларывыска база дузаны чедирген бис.

Россияның сумо федерациязы сөөлгү чылдарда Тывага сумо хүрежир хевистерни (дохө) болгаш суможулар хептерин (маваси) белекке берген. Амгы чемпионат бетинде тыва суможулар 2 дохөлерни болгаш оларны чадар бедиктениишкинни РСФ-тен алган. Аңаа сумога Россия-2022 чемпионады болуп эртер – деп, РСФ-тиң президентизи тайылбырын берген.

Сумога Россия–2022 чемпионады «Субедей» спорт комплекизинге көрүкчүлер чок эртер-даа болза, оон дорт дамчыдылганы Тываның теле-радио компания­зы бодунуң ютуб каналын таварыштыр чорудар.
«Шын» солун сумога Россия–2022 чемпионадының түңнелдерин дараазында үндүрүлгелеринде чырыдар.

Мерген АНАЙ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
ҮЛЕГЕРЛИГ КОРРЕКТОР ӨГБЕВИС
Следующая запись
ШАЛЫҢ ТӨЛЕВИРИНИҢ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН
Меню