Рубрикалар

СУМОГА РОССИЯ ЧЕМПИОНАДЫ ТЫВАГА ЭРТЕР

Февраль 25 — 28 хүннеринде Кызылга Россияның чемпионады база бирги чери дээш сумога эрлер болгаш херээженнер күжүн шенежир. Чурттуң регионнарындан шыырак сумо мөгелери Россияның чыынды командазы-биле делегей маргылдааларынга киржир эрге дээш тутчур.

Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң чөпшээрээни-биле, COVID-19 чаа коронавирус халдавырынга удур хемчеглерни сагывышаан, маргылдаа «Субедей» спорт комплекизинге эртер. Көрүкчүлер мөгелерниң хүрежин дорт дамчыдылгадан көрүп болур.

Россия Федерациязының Спорт яамызының бадылааны, 2022 чылда регионнар аразының, бүгү-российжи база делегей чергелиг күш-культуржу база спортчу хемчеглерниң Чаңгыс календарьлыг планы езугаар сумога Россияның чемпионады база бирги чери дээш маргылдаа болур.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республикага ам болур кол спортчу болуушкун – сумо чемпионады биле бирги чер дээш маргылдааның дугайында бодунуң блогунда мынча деп демдеглээн:

— 20 региондан аныяк мөгелер биске келир. Делегей маргылдааларынга бистиң чуртувустуң адын камгалаар Россияның чыынды командазын ооң түңнелдери-биле тургузар болганы-биле чемпионат улуг ужур-уткалыг. Маргылдааның киржикчилерин болгаш организаторларын чаа коронавирус халдавырындан камгалаары-биле бүгү-ле хемчеглерни алыр. Мөгелер, тренерлер база судьялар, ол ышкаш организаторлар ПЦР-тестини эртер, кижи бүрүзүнүң эъдиниң изиин, маскалар кеткенин хынаар, ол ышкаш маргылдаа эртер черниң өрээлдерин дезинфекциялап, арыглап-аштаар. Японияның национал хүрежи нептерээн Тываның чыынды командазы маргылдаада эки түңнелдерни эккээринге бүзүрел улуг. Тываның Баштыңы тыва сумо мөгелеринге шаңналдыг черлерни чедип алырын күзээн.

Чурукта: Тываның сумога тренер башкылары.

Предыдущая запись
“ТЫВА МЕН” ДЕП БОТ-МИННИИШКИННИ ОТТУРАР
Следующая запись
«АЯННАШКАН ҮЖҮКТЕР»
Меню