Рубрикалар

СУМОГА ТЫВА ТЕРГИИДЭЭН

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг дүүн Кызылга Россияның сумо хүрешке чемпионады болгаш бирги чери дээш мар-гылдааның доозулганының дугайында социал четкилер таварыштыр дыңнаткан. Чурттуң 20 регионнарындан 250 спортчулар киришкен ындыг улуг болгаш харыысалгалыг спортчу хемчегни эрттирери биске улуг алдар-хүндү болган деп, Владислав Товарищтайович демдеглээн.

«Эрткен чайын сумо мөгелери болгаш ТР-ниң Спорт яамызы-биле кады ол дугайында боданып, сайгарып тургаш, ол сорулганы чедип ап шыдаар бис деп бүзүрелдиг турган бис. Ол ындыг-даа болган — хамык хемчеглер төлептиг деңнелге эрткен. Маргылдааны интернет таварыштыр онлайн көрген мөгейикчилер чараш, көрүштүг болгаш баш бурунгаар түңнелдери билдинер аргажок хүрештерден мага ханган. Күштүглер тиилээн!» — деп, республиканың бирги удуртукчузу түңнээн.

Тываның сумо мөгелери эрткен 2 маргылдааларга кончуг эки түңнелдерлиг болуп, алдын, мөңгүн, хүлер медальдарны элбээ-биле чаалап алганнар.

Россияның бирги чери дээш аныяк оолдар, уруглар аразынга маргылдаага Тываның сумо мөгелери азы суможулары (сумотори) ниитизи-биле 26 (6 алдын, 7 мөңгүн, 13 хүлер) медальдарны чаалап алганнар.

Эр, херээжен улус аразынга Россияның сумо чемпионадынга Тываның чыынды командазы ниитизи-биле 27 ( 3 алдын, 7 мөңгүн, 17 хүлер) медальдарга төлептиг болган.

Мерген КЫРГЫС белеткээн.

Предыдущая запись
ЧОННУӉ ҮНҮ — СЕТКИЛДИӉ ХӨӨНҮ
Следующая запись
“АҢЧЫ КОКПАЗЫНЫҢ” ОЛЧАЗЫ
Меню