Рубрикалар

Тайгада хар эрип, бадып эгелээн

Агаар-бойдус хенертен чы­лып, улуг-биче хемнерниң дош­тары, ырак тайга-сыннарда харлар эрип бадып эгелээрге, суг улгадып, үер­лей берип болурун утпайн, баш удур белеткенири чугула. Ынчангаш ТР-ниң Бойдус курлавырларының болгаш экология яамызы дараазында сүмелерни берип турар.

— Суг оруунга, үерге таваржып болгу дег черлерни шинчилээр;

—  Бригадаларны, оларның ажылдаар чурумун тургузар;

— Харылзажыр, дыңнадыр системаларны белеткээр;

— Чонга үер дугайында медеглээр, суг үерлээр дей берзе, канчаар алдынарының дуга­йында тайылбыр ажылдарын чорударынга белеткенир.

Ук яамының ажылчын бөлүү сүт-хөлчүлерниң белеткелин хынаары-биле, сургакчылап үнүпкен.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Шолбан Кара-оол: «Коронавирус-биле агартынып олурбас»
Следующая запись
Огород ажылы чугула
Меню