Рубрикалар

ТЕЛЕФОН ДАМЧЫШТЫР…


Тываның суд приставтарының албанында телефон дамчыштыр ажылдаар бөлүк тургустунган. Бөлүктүң ажылын хандырарынга телефон-биле ажылдаарынга хыналданы (тестирование) эрттирген. Ынаар организас-хыналдалыг ажыл, документациялыг хандырылга болгаш хамаатылар болгаш албан черлериниң кыйгырыглары-биле ажылдаар салбырлар кирип турар. Хамаатыларны телефон дамчыштыр хүлээп алыр Россияның УФССП-ниң Тыва Республикада чаңгыс аай телефон дугаарының техниктиг дерилгези бүрүнү-биле белен: 8(39422)6-62-57.
Дараазында таварылгаларда долгап болур: хамаатыларның хууда хүлээп алыышкынынче бижидерде, күүсекчи бүдүрүлгени келдирергениниң дугайында медээни тодарадып алырда, төлеттинмээн өрениң түңүнүң дугайында, күүсекчи бүдүрүлгени оттурган суд приставының адырының адының дугайында болгаш ЕПГУ сервистиң ажылының чурумунуң дугайында тодарадып алырда долгаар.
ТР-де суд приставтарының парлалга албаны.
#ШЫНСОЛУН#ТЫВАРЕСПУБЛИКА#ЭРГЕЛЕЛПРИСТАВТАР
 
Предыдущая запись
Кижи кадык-ла чорза, артканы ажырбас…
Следующая запись
Ядыы чурттаары кээргенчиг-даа, чөгенчиг-даа
Меню